แอพจองคิวที่ดีที่สุด

มีคิว ให้การจองคิวเป็นเรื่องง่าย Me Q และ MeQ Merchant : แนะนำการใช้งาน MeQ Merchant

ดาวน์โหลด MeQ Merchant : แอพพลิเคชั่นที่ใช้สำหรับการเปิดหน้าร้านรับคิว สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง App Store และ Play Store

สมัครสมาชิกเพื่อเปิดหน้าร้าน : เลือกเมนู "บัญชีร้าน" และสมัครสมาชิก กรอกข้อมูลเพื่อสมัครสมาชิก เมื่อสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว ก็จะสามารถเข้าสู่ระบบได้ทันที

เพิ่มข้อมูลร้านก็เพิ่มความน่าเชื่อถือ : เลือกเมนู "บัญชีร้าน" และ เลือกแท็บ "ข้อมูลร้าน" อัพโหลดรูป Profile และ Cover image ระบุ ราคาเริ่มต้น เวลาเปิด-ปิด และที่อนู่ของร้าน เลือกหมวกหมู่ของร้าน เลือกบริการที่ร้านมีให้บริการ เพิ่มข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่จะทำให้ลูกค้าตัดสินใจเข้ารับบริการ และบันทึกข้อมูล

เพิ่มคลังภาพ ประกอบการตัดสินใจ : เลือกเมนู "บัญชีร้าน" และ เลือกแท็บ "คลังภาพ" อัพโหลดรูปร้าน รูปผลงานต่างๆที่ผ่านมา เพื่อเพิ่มโอกาสที่ลูกค้าจะตัดสินใจเข้ารับบริการได้ง่ายขึ้น

แนะนำลูกค้าดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น MeQ : เพื่อให้ลูกค้าสามารถจองคิวครั้งต่อไปผ่านทาง MeQ และ ทำให้ร้านสามารถจัดคิวลูกค้าได้อย่างมีระบบ ป้องกันการผิดพลาดของทั้งฝั่งร้านค้า และ ฝั่งลูกค้า จึงมั่นใจได้ว่าการนัดหมายจะไม่ผิดพลาด

ตรวจสอบคิวอย่างสม่ำเสมอ : เมื่อมีลูกค้าจองคิวเข้ารับบริการ จะมีการแจ้งเตือนมาที่ร้านค้า เพื่อแจ้งให้ร้านค้าทำการรับคิวของลูกค้า คำแนะนำ : เลือกเมนู "คิวของฉัน" เพื่อตรวจสอบคำขอเข้าคิวบ่อยๆ เพื่อไม่ให้พลาดการจองคิวจากลูกค้า

เมนู คิวของฉัน : รอการตอบรับ : แท็บ "รอการตอบรับ" หมายถึง มีลูกค้าขอจองคิวรับบริการ หากต้องการรับคิวในวัน และ เวลาที่ลูกค้าขอนัด สามารถเลือกเปลี่ยนเป็น "เข้าคิวแล้วได้ทันที" แต่หากไม่ต้องการรับคิว สามารถเปลี่ยนเป็น "ยกเลิกคิว" หรือหากต้องการรับคิวนี้แต่วันและเวลา ที่ลูกค้าจองไมว่าง ก็สามารถเสนอ "เลื่อนเวลานัด" ให้กับลูกค้าได้

เมนู คิวของฉัน : นัดหมาย : แท็บ "นัดหมาย" หมายถึง คิวของลูกค้าที่ร้านรับจองคิวแล้ว ซึ่งเมื่อลูกค้าจะเข้ารับบริการ ให้สอบถามรหัสคิวกับลูกค้า เพื่อยืนยันว่าเป็นลูกค้าที่จองคิวมาหรือไม่ เมื่อลูกค้าเข้ารับบริการเรียบร้อยแล้ว ให้ร้านเลือกเปลี่ยนเป็น "ให้บริการแล้ว" หรือหากไม่ต้องการรับคิวแล้ว ให้เปลี่ยนเป็น "ยกเลิกคิว" และพิเศษสุดกับการ "เรียกคิว" เมื่อร้านว่างก่อนเวลานัด คำแนะนำ : แนะนำให้ลูกค้า รีวิว เมื่อเข้ารับบริการ

อย่าปล่อยเวลาให้ผ่านไป ใช้ "เรียกคิว" สิ : แท็บ "นัดหมาย" มีฟังก์ชั่นพิเศษสุดกับการ "เรียกคิว" เมื่อทางร้าน "เรียกคิว" ลูกค้าที่จองคิวแล้ว จะมีแจ้งเตือนไปฝั่งลูกค้าว่า ร้านพร้อมให้บริการแล้ว ซึ่งหากลูกค้าพร้อม ก็สามารถเข้ารับบริการได้ทันที ซึ่งทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทั้งร้าน และ ลูกค้า เพิ่มโอกาสรับลูกค้าได้มากขึ้นแน่นอน

ตรวจสอบข้อความของลูกค้า : เลือกเมนู "บัญชีร้าน" แท็บ "แชท" จะมีรายการข้อความที่ลูกค้าส่งเข้ามา เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คำแนะนำ : ตรวจสอบข้อความอย่างสม่ำเสมอ เพื่อไม่ให้พลาดการติดต่อกับลูกค้า