ARTE BARBER COUTURE

บริการ

ร้านตัดผมชาย ARTE BARBER COUTURE ราคาบริการอยู่ที่ 260-300 บาท นัดจองคิว โทร 0629619955 โทร. 0814001009 ไลน์ iam1009 ผ่านแอปจองคิว MeQ ทั่งระบบiOS/android -ค้นหาร้าน ARTE BARBER COUTURE -กดจองคิวเลือกวันที่เวลา ช่วงเวลาระบุเวลา รอยืนยันจากระบบ MeQ - ชำระเงินการจอองคิว สอบถามทางข้อความ แจ้งชื่อ เบอร์โทร สลิป เพื่อระบุจองและชำระ *เมือจองคิวและชำระเสร็จสมบูรณ์แล้วหากมาไม่ได้ตามเวลาที่นัดไว้ให้โทรแจ้งเลือนนัดคิวก่อนเวลาถึงคิวไม่น้อยกว่า 30 นาทีเพื่อระบุคิวใหม่ หากเลยเวลานัดเกิน 20 นาทีแล้วยังไม่มา ทางร้านไม่คืนเงินทุกกรณี ลูกค้าต้องชำระเงินค่าตัดผมใหม่เต็มจำนวน งดโกนหนวดกันหน้าตามนโยบายรัฐควบคุมโรคจนกว่าจะเปลี่ยนแปลง รับจำนวนจำกัดเพื่อควบคุมโรคและระบบความสะอาด ทำประวัติชื่อ เบอร์ติดต่อไว้ติดต่อกรณีฉุกเฉิน มีนโยบายกันอย่างไรบ้าง งดนั่งรอหรือแยกที่นั่งรอจำกัดบุคคลห่างอย่างน้อย1-2เมตร งดผู้ติดตาม 1.ผ้าคลุมใช้1คนต่อคน 1ผืนไม่ใช้ซ้ำ 2.ผ้าขนหนู 1คนต่อคน ใช้ 1 คนต่อผืนไม่ใช้ซ้ำ 3วัดอุณหภูมิต้องไม่เกิน37.5 องศา งดบริการผู้มีไข้สูง ไอ จาม มีน้ำมูก 4 ทำความสะอาดฆ่าเชื้อหมั่นทำความสะอาดเครื่องมือที่ให้บริการ 5.ตู้อบฆ่าเชื้อ 8-30นาที 6.แผ่นปิดหน้า ใช้แล้วทิ้ง 1คนต่อชิ้นหรือตามเหมาะสม 7.เปิดเครื่องกรองอากาศฆ่าเชื้อโรคเปิดตลอดเวลา 8.มีหน้ากากอนามัยบริการสำหรับผู้ใช้บริการทุกท่าน ดูแลลูกค้ามั่นใจในการใส่ใจความสะอาด Arte barber couture 331/1 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 ร้านเปิด 10:30-08:00

ไดร์ผม ซอยผม ตัดผม เซทผม แกะลายผม